Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Jsme s Vámi na Radiu Kroměříž

Právě posloucháte: Nonstop Mix Radia Kroměříž

Výběr přehrávačeRadio Kroměříž

Buďte s námi

KULTURNÍ SERVIS PŘINÁŠÍ

1. 8. 2022 - 31. 12. 2022 | Slovácké muzeum Uherské Hradiště

NÁRODOPISNÁ EXPOZICE SLOVÁCKO


Pro život lidí na venkově byl určující způsob obživy, kterým na Slovácku bylo především zemědělské hospodaření i s řadou doplňkových činností, ať se jednalo o chov dobytka, včelařství, rybářství či vinohradnictví. Lidové stavitelství pak charakterizovalo nejen kulturní krajinu, ale také životní potřeby obyvatel.

Dalším okruhem, který je v národopisné expozici Slovácko samostatně vyčleněn, je rukodělná činnost od tradičního hrnčířství přes zpracování textilních vláken až po práci se dřevem včetně vysoké umělecké úrovně dochovaných dokladů lidového řezbářství.

Lidový oděv je velkým a rozmanitým okruhem, který se do značné míry prolíná i v části věnované rodinným a výročním obřadům. Zastavení v polovině expozice zobrazuje krojovou rozmanitost Slovácka od střihově i výzdobně jednoduchých oděvů horských oblastí moravských Kopanic přes podhorské Buchlovicko, luhačovické Zálesí, Uherskobrodsko, dolňácké regiony Uherskohradišťska i Kyjovska až po rovinné Podluží a okolí Strážnice.

V druhé polovině expozice se vzájemně prolínají okruhy rodinného a výročního obyčejového cyklu. Lidský život plynul od narození přes významný přelomový okamžik, kterým byla a je svatba v kruhu výročních zvyků. Každoročně jej provázely masopustní obchůzky, velikonoční zvyky, letniční obyčeje, slavnosti dožínek i vinobraní až po hody. Závěr obyčejového cyklu v období adventu charakterizovaly nejen obchůzky tajemných postav Mikuláše a jeho družiny či lucií, ale znamenal především zamyšlení nad směřování lidského života, který s ubývajícími slunečními paprsky krátícího se dne směřoval ke konci. Celý život pak provázela zbožnost a lidová víra, se všemi jejími projevy včetně uctívání patronů chránících úrodu, domácnost i řemeslníky a jejich práci.

Trojrozměrné předměty v expozici doplňují multimediální prvky v podobě animací vybraných dioramat, krátké filmy a je zde možnost prověřit své znalosti o životě lidí na Slovácku v interaktivních testech. Elektronická databáze nabízí návštěvníkům na 1800 archivních fotografií z dokumentace Slováckého muzea, videozáznamy vybraných projevů lidové kultury a audiosnímky dokumentující charakteristické hudební styly i seskupení všech subregionů Slovácka. Současné architektonické řešení vstupní části nepostrádá návaznost na lidovou kulturu. Inspirací pro vytvoření lamelové parametrické struktury se staly lomené vrapené rukávce ženského kroje. Zde se mohou návštěvníci nechat vtáhnout do atmosféry dnešního Slovácka prostřednictvím krátkého filmu Vítejte na Slovácku. Krátké slideshow přiblíží v několika snímcích jednotlivé subregiony včetně typického hudebního doprovodu podaného vybranými interprety jednotlivých oblastí.

Otevřeno pondělí - neděle 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00.