Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Jsme s Vámi na Radiu Kroměříž

Právě posloucháte: Odpolední relax

Baví Vás: Matěj Neradilek

Výběr přehrávačeRadio Kroměříž

Buďte s námi

KULTURNÍ SERVIS PŘINÁŠÍ

 

PROGRAM KIN

DLOUHODOBÉ AKCE

KROMĚŘÍŽ

25. 11. 2022 - 26. 2. 2023 | Muzeum Kroměřížska, KROMĚŘÍŽ

OTILIE ŠUTEROVÁ DEMELOVÁ. NÁVRATY

Návraty ke kořenům bezděčné inspirace, k místu původu a prožitků z dětství. To vše se promítá do výtvarné tvorby kroměřížské rodačky Otilie Šuterové Demelové (* 1940). Přes základ – kresbu – autorka vždy silně inklinovala k trojrozměrnému sochařskému projevu, především figurativnímu, vyhovuje jí taky reliéf. Otilie Šuterová Demelová, jež od roku 1974 žije ve Lhotce u Zlína, vytvářela po řadu let v poštorenském keramickém materiálu plastiky a reliéfy pro architekturu. Byla to témata do škol, sportovních, zdravotnických i obřadních prostor, do kostelů, oslava regionu i motivy sakrální. Ve své tvorbě reflektuje prožitky žití ať už rodinného, nebo bezpočet proměn, nálad, radostí i exprese, smutku a nového vzepětí naděje.

1. 2. 2022 - 31. 12. 2022 | Muzeum Kroměřížska, KROMĚŘÍŽ

KROMĚŘÍŽ V SOUKOLÍ DĚJIN 1848 - 1948

Hledání identity malého města na pozadí velkých dějinných událostí.

4. 11. 2022 - 16. 12. 2022 | Dům kultury, KROMĚŘÍŽ

POD MODRÝM NEBEM

Výstava Pod modrým nebem, pořádaná Spolkem přátel výtvarného umění Kroměřížska a Domem kultury, se uskuteční od 4. 10. do 16.12.2022 v prostorách Domu kultury v Kroměříži.
Na výstavě budou prezentovány malby a kresby 22 výtvarníků z Kroměříže, ale také z Brna, Prahy, Opavy, Valašského Meziříčí i ze slovenské Spišské Nové Vsi a Šamorína.
Práce byly vytvořené na již 18.výtvarném Setkání, pořádaném SPVUK v měsíci červenci v Boskovicích. Inspirací dalších obrazů bylo prostředí Muzea v přírodě v Rymicích, kde se dvoudenního workshopu zúčastnilo 10 výtvarníků.
Poslední část výstavy prezentuje Atelier pro veřejnost. Zde budou představeny práce asi 10 neprofesionálních výtvarníků, které po koronavirové přestávce vznikly v posledním období.

Uherské Hradiště

20. 10. 2022 - 15. 1. 2023 | Slovácké muzeum , Uherské Hradiště

FENOMÉN CIMBÁL

Výstava Fenomén cimbál bude reflektovat jak jeho historický a nástrojový vývoj v kontextu tradiční lidové hudby, tak rozfázovaný postup výroby cimbálu a výsledný produkt dokumentovaný na současných výrobcích cimbálu v České republice. Záměrem výstavy je představit cimbál jako hudební nástroj, jehož počátky sahají do středověké epochy oblasti Blízkého východu, odkud se postupně rozšířil do Evropy, kde byl známý pod různými názvy, a současnou podobu mu vtisknul v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století budapešťský nástrojař českého původu Josef Václav Schunda, který jej opatřil čtyřmi nohami, více než čtyřoktávovým chromatickým rozsahem a pedálovými tlumiči. Na Moravu pronikl tento velký pedálový cimbál vyráběný v Maďarsku ze Slovenska až ve třicátých letech 20. století a s fenoménem cimbálových muzik je spojen v souvislosti s rozvojem folklorního hnutí po druhé světové válce. Výstava představí pomocí audiovizuálního záznamu a trojrozměrných dílčích částí nástroje technologii a rozfázovaný postup výroby cimbálu v dílně Jiřího Galušky z Ostrožské Nové Vsi (Mistra tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje), ale i dalších výrobců z ČR (Pavla Všianského z Brna, Vladimíra Holiše z Myslíku-Palkovic a Pavla Petržely z Vracova), přiblíží podobu jeho současného vývoje, ale také veřejnost seznámí s technikou hry, osobnostmi současných cimbalistů a ukáže cimbál jako koncertní nástroj, pro který skládají hudbu současní autoři.

1. 8. 2022 - 31. 12. 2022 | Slovácké muzeum , Uherské Hradiště

NÁRODOPISNÁ EXPOZICE SLOVÁCKO

Národopisná expozice Slovácko otevřená v roce 2014 je členěna do několika okruhů, které jsou vzájemně propojené a navazují na sebe.

Více informací

ZLÍN

5. 10. 2022 - 12. 2. 2023 | 14/15 Baťův institut, ZLÍN

ZLÍN 700

Výstava je věnována 700. výročí první písemné zmínky o Zlíně, kdy v roce 1322 královna Eliška Rejčka zakoupila Zlín. Návštěvník výstavy se seznámí s klíčovými momenty historie města a životem jeho obyvatel od 14. do 20. století. Představena bude řada unikátních předmětů a fotografií, pro děti je připravena řada interaktivních prvků.

8. 11. 2022 - 9. 1. 2023 | 14/15 Baťův institut, ZLÍN

STROM (NA KONCI) ŽIVOTA

Výstava barevných fotografií s tematikou domácí paliativní péče, vzniklých ve spolupráci s hospicem Strom života, nabízí překvapivý vhled do poslání mobilního hospice. Zároveň odpovídá na otázku, co je pro nevyléčitelně nemocné tím nejcennějším na konci životní cesty.

29. 6. 2022 - 8. 1. 2023 | MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY , ZLÍN

BROUČCI, KTERÉ BYCHOM MĚLI ZNÁT

Výstava barevných kreseb brouků od známého popularizátora entomologie Vladimíra Javorka z jeho nikdy nevydaného rukopisu „Broučci, které bychom měli znát“. Ten věnovala jeho vnučka muzeu a kresby se tak staly základem výstavy, v níž budou také prezentováni brouci z přírodovědných sbírek muzea pro porovnání s jejich vyobrazením.

1. 3. 2022 - 31. 12. 2022 | Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, ZLÍN

FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf

Malá expozice představuje naučnou i hravou formou rozsáhlou práci a etnografickou činnost významného zlínského rodáka F. Bartoše.

5. 10. 2022 - 31. 12. 2022 | PROSTOR ZLÍN , ZLÍN

ŘÁDY VIDĚNÍ

stálá expozice – 2. podlaží budovy 14
Stálá expozice prezentuje unikátní kulturní odkaz Zlína, zdejší architekturu i to nejzajímavější z průmyslového designu spolu s klasickým a moderním uměním od 19. století až do současnosti.

21. 10. 2022 - 22. 12. 2022 | krajská galerie výtvarného umění , ZLÍN

DVACET LET FMK – THE BEST OF

U příležitosti oslav svého 20. výročí připravila Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dvě výstavy prezentující nejvýznamnější tvůrčí výstupy, experimenty i úspěchy na poli umění a kreativních průmyslů, které za poslední dvě dekády z ateliérů a ústavu vzešly.

3. 11. 2022 - 30. 11. 2022 | 14/15 Baťův institut, ZLÍN

VODA JE ŽIVOT

Výstava Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.